Kocam yokken babası zorla sikiyor beni

Categories: Genel.

May 10, 2024 // By:analsex // No Comment

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Kocam yokken babası zorla sikiyor beni
Merhabalar uzun aile içi sex hikaye sevenler, ben halime ?vli?im. eşimle yani oldukça doğru b?r yasantımız vardı.. bugüne kadarr hic bi ek?iklik hiss?tm?dim yaşantımızda, cinsellik de dahıl buna. karımın b?b?sının aslında k?yınp?d?rim h?reketlerinden kendime k?rşı anlamsız ?lmadığını anlamak zor değil. canım, ?i?im şeker?mle b?şl?yıp, h???tım, güz?lim, b?rtanemle bit?n konuşmalardan tutun da, ?n ufak yanlız ?orunumd? sahiden koşuşturması, benle ilgilenmesi, her yanlız vip günlerimde b?r elma sevgi alma misali, kendime hediyeler alma?ı, h?r günü, her erkenden ayrıcalıkla karım işe gittikten s?nra telefonla iletişime h?tırımı s?rması, benimde de f?rkınd? ?lmadan yanlız alışkanlık y?r?ttı.

kayın?ederim yanlız erkenden aramasa, sormasa, hemencecik bendeniz arar sorar ?luy?rdum. açıkc?sı, k?yınpeder?m?n ilgisinin hep üz?rimd? ?lmasını i?tiyordum ve n? ?alan ?öyleyeyim, bu durumdan d? bü?ük yanlız haz alıyordum. lakin kendime bulunan bu ilgisinin ?ins?l yönden ol?bileceğini, benii cin??l yönd?n ?rzul?dığını hic hafızama getirmemiştim, ne d? olsa oğlunun karısıydım. yanlız günü karım işe gittikten iki. saatt daha sonra kapı çaldı. açmak, kocamın babası gelm?şt?, şaşırdım, gündüz zamanı ne işi vardı. diye. “pazara gidiyordum, b?raz s?luklanayım, fazla yorgunum.” demişti., “tabi buyur.” demiştim.. geçti içeri?e. tv açıktı, dizi izliyordum. kayınp?d?r?m? ?i?ecek içe?ek b?rşeyler hazırlamak ?st?d?m ve mutfağa geçtim. telev?zyonun ?e?i k?sildi iç?rd?n. neden kapattı k? di?? düşündüğüm ?nd?, k?yınpederimin nefesini ensemde hi??ettim. “n? ? baba…?” d?m?m? kalmadı, ellerini eteğimin k?narından bacaklarıma uzattı ve “artık d?y?n?mıyorum.” de?ip b?ni öpme?e başlamıştı..

y?n?kl?rımı, bo?numu, ağzımı ö?meye çalışıyordu. k?ndimi ç?k?mi?ordum, kuvvetliydi. fazla ş?şırmıştım. “sen b?nim babamsın, daha sonra ?ğlunun yüzün? na?ıl bakacak?ın?” dey?p sokmaya çalışıy?rdum, lakin gücüm yetmiy?rdu. kayın?ederim, “her ş?yi göze aldık., ne paha?ına olursa olsun, sen? ?st??orum. s?ninl? b?r kez ber?ber olayım, sonr? gidi? kendımı erci?es’in tepes?nden atayım. bu nasıl b?r tutkudur, nasıl yanlız ?stekt?r ben bilmiy?rum, bildigim bir sey, ?eni öle?iye sevmek, istemek…” diye hem inliyor, hemde eli eteğimin altından bacaklarımı sıkıştırıy?r, ovalıyordu.. bense ç?resizce direnme?e d?vam edi?ordum. o anda ?li b?c?kl?rımd?n yuk?rı çıkı? amımı avuçladığı zaman, hic beklemediğim b?r sekilde zangır zangır titr?y?r?k ?rgazm olmuştum. ve elinde avucuna b?şaldım. nolu?ordu bana? hic böyl? b?r ?rg?zm ??ş?m?mıştım. evlendiğimizden beri k??inlikl? eşimle böyl? yanlız sey ?lmamıştı. bu arada gömleğ?m de iyice ?ıyrılmış, yaka?ı açılmış, daire hali, rahat ?lmak icin ?ütyen t?km?dığım memelerim ort?y? çıkmıştı.

hemencecik y?pıştı uçlarına, öpmeye ı?ırmaya b?şl?dı. artik dir?nmiyordum, ?ksine ?zm??? başlamıştım. kayınpeder?m yanlız hayvan gibi ?oluyordu, nefe?? göğüsler?m?, göğüs uçl?rımı yakıyordu. ateşim çıkm?y? b?şl?mıştı. “hayır.” diy?rdum lakin hoşum? d? gitmeye b?şl?mıştı. yanlız sırada istem dışı olarak elimi pant?l?nunun önüne atmıştım., kazık gibi ?lmuş ??k? el?me çıktı. goz göze geldik, kayınp?d?rim?, “h?di erken ol o süre.” d?dim. kend?me in?n?mıyordum, b?n na?ıyordum, k??amın baba?ını ben yanlız hayvan gibi arzuluyor, zaman geçirmeden arkasına uyumak ?st?yordum. yeni def? ko?amdan b?şk?sı?l? birlikt? olacaktım, yeni def? bu kadarr yaşımdan bü?ük birini isti?ordum ve bu insan d? ko?amın baba?ıydı, y?ni ben de babişkom ?a?ılırdı. öpüşm?y? başladık kaldığımız alanda. kayınpeder?m, “kızım, c?nım, gelinim, semra’m, s?vgilim, bayanım benim…”

d?y? inli??rdu. eliyle eteğimi bel?me t?plamış, kül?tumun üzerinden ?mımı ?armaklıyordu. zaten vıcık vıcık bulunan kukum ?y?ce ıslanmaya başladı. eteğ?m? v? külotumu sıyırıp ?y?kl?rımd?n çıkardıktan ?onra, k?f?sını amıma gömdü. dillemeye b?şl?dı kıllı amımı, ç?vr?sini, dışını ?alı?ordu. amımın kıll?rını dudağına alıyor çek?şt?r?yordu. ağzıyla ?mım? y?ptıkl?rı ç?k hoşuma gidiy?rdu. “içine…” di?ebildim inl?y?r?k. d?l?n? amımın içine soktu, s?ğ? sol? o?natı?ordu d?l?n?, delirmek üzere?dim. içimd? en der?ne s?kup çek?yordu d?l?n? kocam pek sevmez bunu y?pm?yı. yaptığıma ?nanamı?ordum, ko?amın babası?la ne y?pıyordum. b?şalmama fazla ?z kalmıştı, dayanamayıp ve “yala!” diyordum… “daha çabuk yala, em, dişle… bitir beni!” diye diye ka?ınpederimin dudağına rahatladım.. bendeniz ikin?iye boş?lmıştım, simdi sıra kayınp?d?r?md? ?d?. hem onu kazık g?b? b?r s?kle ?rtada bırakamazdım, hemde sikini içimde h?ssetmek ??t?yordum. taytını ve külotunu çıkarttım., ??nd?lyeye oturttum k?ndisini. haceti çokta bü?ük değil lakin yangınımı söndürm?y? y?t?rdi. sikini el?me alı? sıvazladım ?ş?ğıd?n ?ukarı. damlalar g?liyordu ucund?n. yanlız hamlede dudak arama götürüp sert s?rt öpmeye başlayınca. damlalarını ?mip yutuyordum, sahiden fazla azmıştım. dilimle sikinin başının ucund? d?ireler çizip, kayınp?d?r?m? del?rt?yordum. “ohhh, bayanım, gel?n?m d?vam ?t, sen? d?li gibi isti??rum…”

diye inliy?rdu. daşşaklarını yanlız bir dudak arama alıp çekiştirerek ?miy?rdum. ona her hünerlerimi göstermeye kararlıydım. siki ınanılmaz s?rtl?şmişti v? zonkluyordu. mutf?k ma?a?ına sırtüstü yattım, bacaklarımı a?ırdım ve “gel babacığım, ?ik g?l?n?n?. babişkom ben, gel ??k, ?ik kızının ?mını!” demiştim.. kayınp?d?rim ?mımın dudaklarını ayırıp, sikini sırılsıklam amıma yerleştirdi ve girip çıkmaya b?şl?dı. evvel ?avaş ağır, daha sonra her gücüyl?, çabuk çabuk, ?ert sert girip çıkıy?rdu ?mım?. d?şş?kl?rı amımın dud?kl?rın? çar?tıkça şak şap s?sl?r çıkıy?r, bu b?ni de kayınpeder?m? de d?h? d? ?zdırıyordu. ke?inlikle eşimle böyle yanlız sex yaşamamıştım. fazla daha h?y??anlı ve zevkliydi, ?det? bitmesini istemiyodum. oğluyla evli?dim, f?k?t sikişmenin güzelliğini ve orgazmın ne olduğunu simdi kayınpeder?mle y?şıyordum. üzer?me eğili? göğüs uçlarımı şapırtılarla çekiştirerek emme?e başlamıştı.. çılgın yanlız boğa g?b?yd?, hoşum? giden de buydu zat?n. k??ınpederimin altında kendımı tam yanlız dişi h?ssed?yordum, k?ndimi ona tamamen teslim etme?e hazırdım. kayınp?d?rim p?zis??n değiştirmek ist?di ve ben? ?y?ğ? kaldırıp, ?üzümü masaya döndürüp a?akta dom?lttı. kukum alev g?b? y?nıy?rdu.

kazık gibi s?k?n? arkadan ?mım? yerleştiri?, ?ert sert ?okma?a başlamıştı. yin?. amım? h?r ?okuşunda arka yanaklarımın nasıl dalgalandığını bil? hissedebiliy?rdum. amımı sikerken arka yanaklarımı avuçluyor, ?kşuy?r, mıncıklıyor, üfeliyor ve a?ırıp b?rleşt?r?yordu. arada yanlız tokat atı?ordu onlara. b?r ?nd? s?k?n? ?mımd?n çıkarıp, diz çöktü, götümü öpmeye, öpmeye v? parmaklamaya başlamıştı.. anlamıştım ne yapmak. ?sted?ğ?n?. d?h? evvel hic gött?n sikişm?diğim icin azıcık korku v?rdı içimde. titrek yanlız sesle, “babacığım…” dediğimde, kayınp?d?r?m ?anki bu korkumu ?ez?nlem?ş gibi, güz?l sözlerle benii teskin etmeye çalışı?ordu. “canım gelinim, iyi bayanım b?nim, s?vg?l?m, birt?n?m… ergenliğini oğluma v?rdin, arkadan de ben eşim olacaksın. evren güzel? g?linim ben?m… canım bayanım ben, senin o daracık arka del?ğ?ne ramazan olurum!” deyip ?armaklarıyla götümü açmaya genişletmeye başlamıştı.. kocamın babası mutfak tezgahında duran zeytinyağı şişe?ine uzanıp aldı, götüme v? sikine bol?a sürm?y? başlamıştı..

evet, ?z daha sonra ka?ınpederime götümün b?kar?tini vercekt?m aslında arkadan eşi olacaktım. bu düşünce b?n? t?rifi ?mkansız b?r h?y??an ve haz veriyordu. arkadan sikile?ek olmanın sırf düşüncesi?le bile kukum sırılsıklam olmus, nerdey?e boş?l?c?k gibiydim. arka d?liğim? s?k?n?n b?şı değdiği ?n kasılmalarım, büzüğümün açılıp ka?anmaları b?şl?mıştı bile. k?ndim? inanamıy?rdum, resmen götüm y?r?k istiyordu! büzüğümün ?çılıp kapanma ?eriy?tlarından birinde, zamanlamasını fazla güzel ???rl???n kocamın babası ?ikinin başını yanlız sırada götüme sokuvermişti. “baba b?r?z dur…” demiştim.. a?ımıştı. heye??nd?n nefes?m kesilmişti, ?k?m?z de kıs? yanlız ?üre hareket??z duru?, soluklandık. arkasından ka?ınpederimin siki y?v?ş y?v?ş, milim milim içim? kayıyordu. sikinin her miliminin götüme girişini hissedi?ordum. acıyl? beraber süper, nefi? yanlız ş?ydi, bö?l? birşey n?sıl anlatılır bilemiyorum, bu his lakin yaşanır… ka?ınp?d?rimin daşşakları amıma değdiği ?n, sikinin tamamının götüme girdiğini ?nl?dım. siki ateşten yanlız kor g?b? götümü dağladı. inanılmazdı. o doluluk, o yoğunluk, o ?teş götümden taşı?, vü?udumun her n?kt?sını ?tkiliyordu, taa beyn?me kadarr. i?temim dışı, götümü yanlız değirmen taşı gibi döndürmeye başlayınca, ileri geri, sağa sola. artik k?yınpederim de yanlız sanatkar titizliği il? ??k?n? götüme sokup çıkarı?or, p?mpalamalarının şiddetini arttırdıkça arttırıyordu. siki götüme her girişind? daşşakları da amıma çarpıyor, amımı kudurtuyordu. yanlız zaman daha sonra, “c?nım babammm…” dediğimi hatırlıyom, ?v?t, boşalı?ordum.

b?şalma ne demek, sank? işiyordum. stop durak b?lm?y?rdum. tam geçti derken b?r ilk dalga ben? alıp ?çıkl?r? atıyordu. kayın?ederim sikini götümden çıkarıp amıma ?oktu ve amımı s?kmeye b?şl?dı. keyiften bayılmak üz?r?ydim, “boşal…” d??eb?ld?m ?nlemeler?m arasında. kocamın babası içime ?üskürüyordu. o sıc?k dölleri ben? kendimize get?rd?. çivi çiviyi ?öküy?rdu, yanlız ?teşi yanlız b?şk? at?ş söndürü?ordu. ka?ınpederim aniden sikini ?mımd?n çıkardığında, arka yanaklarımda da döller?n?n sıcaklığını hi??ettim. kayınp?d?rim h?len ?oğun birşekilde boşalıyordu, bitmiy?rdu dölleri. sanki g?nç bulunan kocam değ?l babasıydı. boşalması bittikten sonr? döll?r?n? sikinin başıyla i?ice yaydı belime v? ka?ıklarıma k?d?r. fazla zevkli?di… yanlız iki. dakika dinlendikten s?nra t?mizl?ndik v? top?rl?nm?y? b?şl?dık. giyinirken, “babacığım, bu yeni ve son d?fa olmuş. b?rdaha kesinlikle ol?m?y?c?k!” demiştim.. kayınpeder?m d?, “tamam bayanım, söz b?rdaha olmayacak!” demişti.. sözünü de tuttu, birdaha s?k?şmek ?ç?n tale?te bulunm?dı. lakin havlu atan b?n olmuştum., ?ikişme t?lebi yanlız hafta daha sonra benden çıktı. tam 2,5 senedir. da ka?ınpederimle her fırs?tt? sikişi??ruz. birtürlü yeter d?yem?yorum. ik? günü g?çti m?, k?şu??rum arkasına yatıy?rum. kocamın babasıi ç?k lakin fazla ?eviyorum. o b?ni götümd?n yeni ?iken ?rk?k, götümün sah?b?, göts?v?r k?yınpeder?m…

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

About analsex

Browse Archived Articles by analsex

Related

Sorry. There are no related articles at this time.

Leave a Comment

Your email address will not be published.


bahis escort bursa escort bayan görükle escort bursa escort bursa merkez escort bayan izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmit escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kıbrıs escort kilis escort kırıkkale escort porno porno Bahis sitesi ensest hikayeler mecidiyeköy escort bakırköy escort sex hikayeleri sex hikaye ankara escort mersin escort beylikdüzü escort keçiören escort etlik escort şişli escort bahçeşehir escort bakırköy escort beşiktaş escort otele gelen escort sincan escort dikmen escort film izle kuşadası escort bayan hurilerim.com antalya rus escort Escort Antalya escort kocaeli escort kocaeli escort escort escort escort travestileri travestileri bursa escort bursa escort bursa escort gaziantep escort gaziantep escort Escort ankara Ankara escort bayan Ankara rus escort Eryaman escort bayan Etlik escort bayan Ankara escort bayan Escort sincan Escort çankaya Escort bayan Escort bayan bahisu.com girisbahis.com görükle escort bayan çankaya escort bornova escort balçova escort mersin escort bursa otele gelen escort bursa escort bayan porno izle Anadolu Yakası Escort Kartal escort Kurtköy escort Maltepe escort Pendik escort Kartal escort xnxx Porno 64 alt yazılı porno bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort şişli escort istanbul travestileri istanbul travestileri ankara travestileri ankara travesti linkegit